BARCELONA POSA EN MARXA UN PROJECTE PILOT AL BESÒS AMB LA UE OER CREAR UNA RENDA MUNICIPAL D’INCLUSIÓ. noticia publicada a la web del Ajuntament de Barcelona.

BARCELONA POSA EN MARXA UN PROJECTE PILOT AL BESÒS AMB LA UE OER CREAR UNA RENDA MUNICIPAL D’INCLUSIÓ

El projecte B-Mincome analitzarà durant dos anys quina és la manera més eficaç per reduir desigualtats i evitar la reproducció de la pobresa

La prova pilot compta amb un pressupost estimat de 13 milions d’euros, dels quals 4,85 milions els aporta la Unió Europea

Barcelona se situa juntament amb Utrecht, Ontàrio i Finlàndia a l’avantguarda internacional en l’estudi de l’eficàcia d’atorgar rendes d’inclusió

Els treballs previs han permès detallar les zones prioritàries d’inversió i, per primer cop, que una Administració conegui totes les rendes dels seus contribuents

L’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat tots els estudis i treballs previs per al disseny del projecte B-MINCOME, una iniciativa europea de lluita contra la pobresa i la desigualtat social impulsada a través de l’Urban Innovative Actions (UIA). Durant les properes setmanes s’iniciarà la concessió dels ajuts que hi van associats. L’objectiu últim del projecte és estudiar com es pot garantir que totes les persones residents a la ciutat disposin d’uns ingressos mínims per tenir una vida digna, i parteix de la certesa que l’actual sistema d’ajudes és insuficient i molt complex per assolir aquest objectiu. De fet, l’aprovació per part del Parlament de Catalunya d’una Renda Garantida de Ciutadania és un avenç en la mateixa direcció de l’anomenat provisionalment Suport Municipal d’Inclusió Compactat (SMIC). A més a més, el B-MINCOME és el resultat del premi que l’octubre passat la Unió Europea va concedir a Barcelona per posar en marxa aquesta renda municipal d’inclusió.

Durant els propers dos anys, un total de 1.000 llars dels barris que conformen l’Eix Besòs rebran una ajuda econòmica que, combinada amb diferents polítiques públiques actives sociolaborals, estudiarà científicament quina és la manera més eficaç d’atorgar-se. La intenció d’aquestes prestacions no és només que es redueixin les desigualtats, sinó també apoderar els seus receptors, aconseguir tallar la transmissió de la pobresa de pares a fills i assegurar la igualtat d’oportunitats reals. Això és vol aconseguir amb una reducció de la burocràcia i la compactació més alta possible dels programes d’ajuts, després que els treballs previs hagin constatat que actualment les diverses administracions supramunicipals atorguen fins a 68 ajudes monetàries diferents i 73 prestacions en espècie, a banda de les que concedeix el propi Ajuntament i les entitats del tercer sector. El projecte B-MINCOME compta amb un finançament estimat de 13 milions d’euros, dels quals 4,85 milions els aporta directament la Unió Europea.

Tot i que l’actual Govern Municipal ja ha duplicat els esforços per arribar a totes les famílies amb fills menors a càrrec que ho necessitin (els ajuts 0-16 van suposar l’atorgament directe de 22 milions d’euros l’any 2016 a prop de 20.000 menors de la ciutat), la intenció del B-MINCOME és anar més enllà. El seu disseny, molt innovador des del punt de vista social, vol recollir la voluntat expressada tant pels mateixos treballadors socials municipals en els treball de l’Impulsem! com per totes les entitats que participen en el Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva. Tots els estudis previs fets per l’Àrea de Drets Socials han servit per afinar un disseny profundament innovador, perquè engloba diferents aspectes que fins ara no s’havien posat sobre la taula a Barcelona. De fet, les 1.000 llars beneficiàries seran escollides mitjançant un sistema aleatori estratificat i es disposarà d’un nombre similar de llars que actuaran com a grup de control. La selecció es farà entre usuaris dels centres de serveis socials, del Servei d’Inclusió Social (SIS), receptors del fons 0-16 o bé participants del programa Làbora.

“No volem només donar suports monetaris. Volem anar molt més enllà, fer les coses millor, ser més eficaços i generar coneixement que vagi més enllà de Barcelona”, ha assegurat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz. Ortiz, que ha estat acompanyada durant la roda de premsa del director de Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets Socials, Lluís Torrens, i del director d’Ivàlua, Marc Balaguer, ha recordat també que el projecte cofinançat amb Europa va ser escollit entre gairebé 400 iniciatives que van presentar les ciutats europees, i ha recordat també que tot plegat serà supervisat per un consell assessor amb presència de diversos grups de recerca, entitats socials i representants de la resta de grups municipals.

Condicions per participar

Entre les condicions prèvies necessàries per accedir al programa, més enllà de viure en un dels 10 barris que conformen l’Eix Besòs, hi ha portar com a mínim dos anys empadronat a Barcelona. A més a més, cal que almenys una de les persones de la llar beneficiària tingui entre 25 i 60 anys, perquè un dels objectius del B-MINCOME es avaluar la importància dels incentius externs per accedir al mercat de treball. El mínim vital imprescindible per viure a la ciutat s’estima entre els 400 i els 525 euros mensuals (exclosa la despesa en habitatge), i s’hi afegiran percentatges addicionals per a la resta d’adults adolescents i infants a la llar, tot i que els receptors també poden ser persones que viuen soles.

Per tal de dur a terme l’estudi, les 1.000 llars es dividiran en grups que rebran els ajuts seguint criteris diferents, ja sigui amb limitacions o sense, o bé amb condicionalitat o sense. En cas d’existir limitacions, les prestacions es reduiran en la mateixa quantitat en què la llar obtingui ingressos addicionals, mentre que la condicionalitat fa referència a l’obligatorietat o no d’haver de participar en activitats d’integració sociolaboral supervisades de manera activa per treballadors socials. En qualsevol cas, aquest suport econòmic es combinarà amb la recepció de quatre tipus de polítiques públiques diferents, ja siguin voluntàries o obligatòries.

– La participació en Plans d’Ocupació Municipal coproduïts amb entitats del tercer sector arrelades als barris.
– Plans d’emprenedoria social per impulsar projectes d’ocupació.
– Suports a la rehabilitació de pisos per impulsar nous programes de convivència i habitatge compartit.
– Col•laboracions en activitats comunitàries per impulsar la xarxa relacional.

La implementació de tot el programa consta d’un cronograma de 24 mesos, a comptar a partir del setembre d’aquest any. Els socis del projecte, més enllà de la pròpia Unió Europea i dels diferents serveis municipals (Barcelona Activa, els districtes i la direcció del Pla de Barris), són The Young Foundation, Fundació Novact, Ivàlua, l’IGOP de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Així doncs, el programa suposarà testar per primera vegada en un entorn real i de forma comparada diferents tipus de polítiques actives i passives, de manera integrada i amb impacte al territori. A més a més, es dissenyarà una aplicació mòbil per donar suport a les interaccions dels serveis municipals i els receptors del suport, i disposar així d’un mètode àgil de seguiment i avaluació.

Estudis previs

La implementació del B-MINCOME ha estat possible gràcies a un extens treball previ d’estudi i anàlisi. Per exemple, per primera vegada una administració ha aconseguit dades de l’Agència Tributària a nivell de barri i secció censal per conèixer les rendes de tots els seus contribuents, no només dels que fan la declaració anual. Això ha permès estudiar amb un alt nivell de detall el nivell de renda i pobresa de la ciutat. Igualment, s’ha tingut en compte l’enquesta de condicions de vida dels usuaris dels centres de serveis socials, que també per primera vegada ha analitzat en detall les característiques de més de 12.000 persones que reben atenció municipal.

L’Ajuntament també ha tingut en compte l’informe sobre llindars econòmics i privacions materials que va fer la Universitat Pompeu Fabra (UPF), l’estudi europeu ImPROVE sobre el cost de la vida, una anàlisi de la mostra contínua de vides laborals que té la Seguretat Social, i un treball sobre una mostra de declaracions de la renda de l’Institut d’Estudis Fiscals, a banda d’altres estudis sobre la precarietat del treball o el cost de l’habitatge a la ciutat.En aquest punt, cal tenir en compte que la renda que planteja Barcelona se situa en l’avantguarda internacional d’aquest tipus de programes. De fet, l’Ajuntament manté una coordinació oberta i comparteix informació amb la ciutat d’Utrecht (Països Baixos), la regió canadenca d’Ontàrio i Finlàndia, on hi ha en marxa proves pilots similars per comprovar l’eficàcia d’atorgar aquest tipus de rendes d’inclusió.

Mes informació a:

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/05/31/barcelona-posa-en-marxa-un-projecte-pilot-al-besos-amb-la-ue-per-crear-una-renda-municipal-dinclusio/

http://ajuntament.barcelona.cat/bmincome/

Desplaça cap amunt