Bon Viver d’Arts

Impulsem el Bon Viver d’Arts als barris de Baró de Viver i Bon Pastor; enguany som unes 30 entitats, associacions, persones, i serveis municipals els que ens hem posat d’acord per fer-ho.  I un cop més val la pena recordar per quin motiu organitzem aquesta jornada, i quins objectius perseguim amb aquest esdeveniment cultural i participatiu.

El projecte que va començar el 2011 pretenia esdevenir una activitat coordinada i promoguda per entitats de barri, amb el suport del Pla de Barris i dels Serveis tècnics municipals del Districte de St. Andreu,  que promogués  la visibilitat de la gran varietat d’activitats culturals i de lleure que s’estan fent als dos barris.

Ja des de bon principi es van concretar aquests objectius generals:

  1. Fomentar l’associacionisme i potenciar la cooperació i el treball en xarxa sobretot entre associacions d’ambdós barris.
  2. Implicar tot tipus de persones de procedències i condicions diverses.
  3. Reforçar la cohesió social i el sentiment de pertinença als barris.

I altres d’específics:

  1. Promoure la creació i consolidació d’un grup promotor del projecte.
  2. Que el projecte arrelés a cada barri i es pogués projectar en el futur
  3. Visibilitzar la feina de totes les entitats i col·lectius en el marc d’una jornada pública, arribant a tota la població de la zona, i més enllà a la resta de Barcelona, i poblacions properes…..

La idea força de Bon Viver d’Arts és que la cultura popular sorgida de la creativitat i de la feina quotidiana de les associacions i entitats, de les persones individuals i en col·laboració, de la feina en xarxa i relacional, ha de tenir un espai molt visible en la programació d’activitats anuals, ha de tenir unes dates en el calendari  d’esdeveniments d’ambdós barris, i ha de ser valorada com el que és, una creació de cultura, de coneixements, i d’imaginació constants.

Desplaça cap amunt