Escola l’Esperança

Adreça: Carrer de Quito, 25, 08030 Barcelona
Telèfon: 933 45 77 45
Web: www.escolaesperanca.cat
Email: secretaria.esperanca@fep.cat

El barri Baró de Viver neix l’any 1929 amb motiu de la immigració de treballadors per les obres de l’Exposició Universal. Llavors depenia del municipi de Santa Coloma de Gramenet i es coneixia amb el nom de les Cases barates de Santa Coloma. El barri no tenia parròquia i depenia de la de San Joan de Mata a Sant Andreu.

El 1956 s’amplia el barri amb la construcció de blocs de pisos i uns seminaristes atenen moltes necessitats socials. El 1960 es crea la parròquia de Nostra Senyora de l’Esperança, però sense església. Les misses i actes religiosos es feien en una classe del col·legi públic José Antonio.

Mossèn Josep Puga, com a rector de la parròquia, veient les carències del barri, impulsa la creació del Patronat Parroquial per cobrir les necessitats socials. A partir del Patronat neixen: un dispensari, una secció infantil recreativa, una secció de colònies, una secció de joventut i una guarderia.

EL 1965 NEIX L’ESCOLA L’ESPERANÇA davant de la necessitat de donar formació als joves i així comencen:

– Un curs d’iniciació a la Formació Professional

– El Batxillerat com una secció filial de l’Institut Ausiàs March

Successivament s’amplien els ensenyaments a la Primària i a la Formació Professional d’Oficialia.

Els edificis de l’Escola creixen: El primer edifici, on avui s’imparteix infantil i primària, i la guarderia. S’aixeca després l’edifici dels tallers i menjador i per últim l’edifici on ara s’imparteixen Batxillerat i Cicle Formatiu. Finalment s’aixeca la casa parroquial i l’església.

En aquesta història hi estaven implicades moltes persones: Mossèn Josep Puga, rector de la parròquia, i Mossèn Víctor Castant, vicari; Francisco Martínez Hueso, que va ser director dels estudis de secundària; Josep Jarque Estopiñá, director d’FP; professors com Antonio Gómez Ortiz i Jesús Santiago Panero i “l’ànima mater” de les obres Diego Martínez Cánovas. El treball en equip, la il·lusió, l’entusiasme i la dedicació de molts van fer possible tirar endavant aquest projecte.

Les colònies han estat i són una part important lligada a l’Escola i oberta al barri des de 1963, abans de la creació de l’Escola, i al 1970 s’adquireix el Casal d’Ogassa, que ha estat el lloc de colònies, convivències i reunions d’alumnes, professors i directius de l’Escola.

El 1983 neix, impulsat per Jesús Santiago Panero, Francisco Martínez Hueso i Trini Castellví Mata, un grup de teatre juvenil que es bateja amb el nom de Jacarandà per unanimitat dels primers actors d’aquest grup. La seva trajectòria ha estat continuada fins el dia d’avui gràcies a moltes persones que han seguit dedicant-se a aquesta tasca.

Gaudiu d’aquestes fotografies que de ben segur cobriran una història incompleta, però plena d’il·lusió per al futur.

Volem donar les gràcies a totes les persones que han vingut i deixar constància del nostre record a les persones que avui ja no estan entre nosaltres i que van ser l’ànima del projecte.

Desplaça cap amunt