QUINA PARTICIPACIÓ VOLEM AL DISTRICTE

QUINA PARTICIPACIÓ VOLEM AL DISTRICTE

L’Ajuntament de Barcelona té la voluntat de revisar les Normes Reguladores de Participació Ciutadana. Per això ha iniciat un procés de reflexió i debat amb tots els agents implicats: Grups Municipals, tècnics i tècniques municipals, i ciutadania, organitzada o no, per tal que les noves Nomes Reguladores siguin el producte d’una reflexió i un debat col·lectiu.

El debat de les noves Normes Reguladores de la Participació Ciutadana s’ha estructurat en 3 blocs:

1. Òrgans de participació:

– Consells Municipals.

– Consells de Barri.

2. Democràcia directa:

– Consultes i referèndums.

– Iniciatives ciutadanes.

3. Processos de participació:

– Processos urbans.

– Coproducció de polítiques públiques.

Desplaça cap amunt