Nova AVV Baró de Viver

Adreça: Pg. Guayaquil, 53 baixos
Telèfon: 933 114 193
Email: novaaavvbarodeviver@hotmail.com

L’A.V.V. és molt important com a interlocutora dels problemes del barri, per aconseguir millorar la qualitat de vida, fomentar la participació de la gent en el calendari de festes, i sobretot per lluitar per les reivindicacions que tenen els habitants.

L’A.V. té molta història, ha estat el focus de reivindicació constant que lluita per millorar la qualitat de vida del barri. Es va fundar a la dècada dels 70, amb un increment important del moviment associatiu als anys 80, i pateix una forta baixada en la participació als 90, sobretot en el cas de la gent més jove.

A partir del 2000 l’antiga A.V. participa amb el Centre de Recerca Polis de la Facultat de Belles Arts de la UB i ho fa en quatre projectes:

  • Mural de la Memòria
  • Estudi de comparatiu de barris en “els Marges”
  • Remodelació de la Rambla Ciutat d’Asunción
  • Monument a les Cases Barates i l’Exposició “El Barri Barò de Viver parla amb Imatges”
    (http://www.ub.edu/escult/participacio/index_baro.html)

Objectius:

“Nuestros objetivos son simples. No hablamos de hacer castillos en el aire. Pedimos cosas que no son del otro mundo” ens diu l’Òscar.

La Convivència i el benestar del barri de Baró de Viver.

Tractar els problemes del barri, i per això es recullen queixes dels veïns/es, i se’ls exposar als diversos referents de les administracions, malgrat que les solucions es fan molt lentament.

Activitats:

  • Rebre les queixes del barri
  • Fer reclamacions a l’Ajuntament (usa bcnrespon.cat). El President sol prendre fotografies del barri, dels seus carrers, per queixar-se i demanar un canvi, millora o reparació de coses en les que es necessita. Està content amb aquest mètode. Considera que actuen ràpid i bé. Per contra, el Telèfon del Civisme no serveix de molt. Totes les queixes enviades no les fa a títol personal, sinó com a entitat).
  • Reunions variades
Desplaça cap amunt